Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων

Ο εσωτερικός έλεγχος προσδίδει αξία σε μια επιχείρηση και συμβάλλει στην επίτευξη των εταιρικών της στόχων.

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η ύπαρξη ενός οργανωμένου τμήματος internal auditing ακόμη και στα πλαίσια μίας συνεργασίας με εξωτερικό σύμβουλο, προκειμένου να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι.

Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων αποτελεί επιτακτική ανάγκη των οργανισμών και των επιχειρήσεων. Το risk management ως εργαλείο αντιμετώπισης των κινδύνων βοηθάει όλες τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν έγκαιρα τα ρίσκα τους και να τα αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η επιτυχία μιας εταιρείας μετριέται από την Αξία της

Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική Αξία της εταιρείας τους και ασχολούνται με αυτήν μόνον όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης ή χρηματοδότησης) αλλά...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Χρηματιστηριακή αγορά Ε.ΝΑ ΣΤΕΠ

Η ΕΝ.Α ΣΤΕΠ (Εναλλακτική Αγορά Στήριξης Επιχειρηματικότητας) του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί ένα νέο οικοσύστημα χρηματοδότησης το οποίο απευθύνεται κυρίως σε start – ups ή μικρές και μεσαίες εταιρ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Επιχειρηματικό come back μέσω αναδιάρθωσης δανείων

Στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα οι επιχειρήσεις, ακόμη και αυτές με προοπτικές και δυνατότητες, αναζητούν λύσεις στο πρόβλημα των δανείων τους ώστε να συνεχίσουν την λειτουργία και την ανάπτυξ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...