Εξωτερική οικονομική διεύθυνση

Στις μεγάλες επιχειρήσεις. οι σημαντικότερες ανάγκες είναι αυτές της παρακολούθησης των χρηματορροών και των κεφαλαίων κίνησης, μαζί με τον αντίστοιχο χρηματοοικονομικό & στρατηγικό σχεδιασμό.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις ωστόσο, παρότι ενδεχομένως έχουν πιεστικότερες τις σχετικές ανάγκες, στερούνται της δυνατότητας πλήρους απασχόλησης εξειδικευμένου προσώπου.

Όμως το ασταθές οικονομικό κλίμα των τελευταίων ετών, η δυσκολία ρευστότητας, οι συνεχείς αλλαγές των δεδομένων και οι πιέσεις από μετόχους, αρχές κ.ά., έχουν δημιουργήσει αυξημένες απαιτήσεις ακόμη και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις…

Η καινοτομική υπηρεσία της Εξωτερικής Οικονομικής Διεύθυνσης, προσφέρεται από την ‘ExpertFinance’ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν δικό τους οικονομικό διευθυντή αλλά θέλουν προς αυτή την κατεύθυνση, να επιτύχουν το μικρότερο δυνατό κόστος με τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Η ExpertFinance, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε οργάνωση Εξωτερικών Οικονομικών Διευθύνσεων. Μέσα σε αυτή την αναδυόμενη οικονομία της γνώσης, χαρακτηρίζεται ως μία επιχείρηση με εξειδίκευση στην συγκεκριμένη υπηρεσία.

Η ExpertFinance δεν προσφέρει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn