Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων

Ο εσωτερικός έλεγχος προσδίδει αξία σε μια επιχείρηση και συμβάλλει στην επίτευξη των εταιρικών της στόχων.

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η ύπαρξη ενός οργανωμένου τμήματος internal auditing ακόμη και στα πλαίσια μίας συνεργασίας με εξωτερικό σύμβουλο, προκειμένου να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι.

Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων αποτελεί επιτακτική ανάγκη των οργανισμών και των επιχειρήσεων. Το risk management ως εργαλείο αντιμετώπισης των κινδύνων βοηθάει όλες τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν έγκαιρα τα ρίσκα τους και να τα αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

GDPR & DPO

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων-GDPR, κάθε μια επιχείρηση που κατέχει γραπτώς ή ηλεκτρονικώς προσωπικά δεδομένα πρέπει να συμμορφωθεί στον νέο κανονισμό και να τηρεί όλους...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Business Check up

Ένα Business Check Up για κάθε μέγεθος επιχείρησης κρίνετε πλέον απαραίτητο και αυτό γιατί αναδεικνύει και φέρνει στην επιφάνεια διάφορα γκρίζα σημεία της οικονομικής και παραγωγικής λειτουργίας. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η επιτυχία μιας εταιρείας μετριέται από την Αξία της

Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική Αξία της εταιρείας τους και ασχολούνται με αυτήν μόνον όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης ή χρηματοδότησης) αλλά...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...