Επιχειρηματικό come back μέσω αναδιάρθωσης δανείων

Στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα οι επιχειρήσεις, ακόμη και αυτές με προοπτικές και δυνατότητες, αναζητούν λύσεις στο πρόβλημα των δανείων τους ώστε να συνεχίσουν την λειτουργία και την ανάπτυξη τους.

Οι Τράπεζες από την άλλη πλευρά, αποδέχονται πειστικά σχέδια βιωσιμότητας υπερχρεωμένων οργανισμών, αλλά μόνο στην βάση ενός ρεαλιστικού, πρακτικά εφαρμόσιμου και αξιόπιστου σχεδίου.

Συνοπτικά ένα σχέδιο βιωσιμότητας οφείλει να αναγνωρίζει και να προβάλλει τα προβλήματα της επιχείρησης, τις λύσεις και τελικά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθούν αυτές. Στο πλείστο των περιπτώσεων των σχεδίων αυτών προτείνεται αναδιοργάνωση του δανεισμού αλλά σκοπός όλων αυτών οφείλει να είναι πάντα το επιχειρηματικό come buck.

Εάν υπάρξει ικανοποίηση από πλευράς Τράπεζας και συμφωνηθεί το σχέδιο, τότε η κάθε πλευρά καλείται να τιμήσει το δικό της μέρος. Δηλαδή η επιχείρηση να υλοποιήσει το σχέδιο (το οποίο παρακολουθείται συνήθως μηνιαίως) και η Τράπεζα ικανοποιεί το αίτημα αναδιάρθρωσης του δανείου.

Η ανάληψη της ευθύνης για την σχεδίαση και την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και του επιχειρηματικού came buck, θα πρέπει να γίνει από εξωτερικούς συνεργάτες, τους οποίους πρέπει να εμπιστεύεται τόσο η Τράπεζα όσο και ο επιχειρηματίας.

Η "ExpertFinance" χρόνια τώρα, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια, σε όσες επιχειρήσεις την επιλέξουν και την εμπιστευθούν.

Παράλληλα η επιχείρηση μας, ως εταιρεία ‘corporate finance’, δύναται να σας καθοδηγήσει σε οποιοδήποτε project και να σας προτείνει την βέλτιστη χρηματοδοτική λύση γι αυτό.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn