Τι είναι το Venture Capital

Ως ‘Venture Capital’, ή αλλιώς ‘κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών’, νοούμε έναν τρόπο χρηματοδότησης ανάπτυξης μιας επιχείρησης (παραδοσιακής ή νεοφυούς), βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης.

Το Venture Capital επιλέγει να επενδύει συνήθως σε εταιρίες υψηλού ρίσκου που χαρακτηρίζονται από ταχεία ανάπτυξη.

Μία επένδυση διαρκεί από 3 έως 6 χρόνια περίπου, με το πέρασμα των οποίων ο επενδυτής αναμένει την επιστροφή της επένδυσής του μαζί με κάποιο κέρδος, συνήθως μέσω πώλησης της εταιρίας. Οι αποδόσεις στις οποίες αποβλέπουν οι εταιρείες ‘venture capital’ είναι ανάλογες του επιχειρηματικού κινδύνου που αναλαμβάνουν.

Η χρηματοδότηση από ένα ‘venture capital’ πραγματοποιείται συνήθως μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία δε συμμετέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχει η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι εταιρείες ‘venture capital’ όμως χρησιμοποιούν και άλλα εργαλεία, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Ως επί το πλείστον όμως, ο κύριος μέτοχος εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας του μετά την επένδυση.

Η ExpertFinance ασχολείται επισταμένως με το συγκεκριμένο αντικείμενο, προσφέροντας τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια σε όσες επιχειρήσεις την επιλέξουν και την εμπιστευθούν.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn