Κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια και εξωδικαστικός συμβιβασμός

Μία δραματική κατάσταση έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική οικονομία σε σχέση με τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα ειδικά στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των δανείων.

Αυτό σημαίνει πως κατά προσέγγιση μία στις δύο αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις Τράπεζες και τους λοιπούς Πιστωτές.

Καθώς η χώρα έχει δεσμευθεί για τη μείωση του ύψους των κόκκινων δανείων, πολλές από αυτές τις εγκλωβισμένες επιχειρήσεις αναμένεται να βρεθούν στο επόμενο διάστημα αντιμέτωπες με καταγγελία του δανεισμού τους.

Με δεδομένο, ωστόσο, ότι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 98% των ελληνικών επιχειρήσεων και συμβάλουν στη συνολική απασχόληση σε ποσοστό άνω του 80%, είναι προφανής η ανάγκη μιας αποτελεσματικής διαχείρισης εστιάζοντας παράλληλα στην υποστήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ο μηχανισμός εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών αλλά και γενικώς η σωστή διαπραγμάτευση με Τράπεζες και Πιστωτές, μπορεί να υπηρετήσει αυτό το στόχο, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλές επιχειρήσεις με βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και όχι μόνο να παραμείνουν εν λειτουργία αλλά και να επεκταθούν.

Η συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ένα πρόβλημα, στο οποίο δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ωστόσο, η εκκρεμότητα αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η ExpertFinance, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα αναδιάρθρωσης κόκκινων επιχειρηματικών δανείων &  λειτουργίας του μηχανισμού εξωδικαστικού συμβιβασμού. Μέσα σε αυτή την αναδυόμενη οικονομία της γνώσης, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία επιχείρηση με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn