Προετοιμασία πώλησης επιχείρησης

Βασικός στόχος πολλών επιχειρηματιών είναι κάποια στιγμή να πουλήσουν την επιχείρηση τους και να ανταμειφθούν για όλα τα χρόνια θυσιών και σκληρής δουλειάς.

Όμως η πώληση μιας επιχείρησης χρειάζεται χρόνο και σχεδιασμό για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό τίμημα.  Βασικός στόχος πρέπει να είναι η κατανόηση των αναγκών υποψηφίων αγοραστών. Γι αυτό και η προετοιμασία πώλησης μιας επιχείρησης πρέπει να ξεκινήσει 1-2 χρόνια πριν την ημερομηνία στόχο.

Τι χρειάζεται ώστε να προετοιμάσουμε μία επιτυχημένη πώληση επιχείρησης:

  • Αξιολογούνται οι στρατηγικές exit και επιλέγεται η καταλληλότερη,
  • Καταγράφονται τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της επιχείρησης με αντικειμενικότητα.
  • Σημειώνονται τα ζητήματα που κάποιος υποψήφιος αγοραστής μπορεί να θεωρήσει πρόβλημα ή να χρειάζονται βελτίωση και δημιουργείται πρόγραμμα επίλυσης-βελτίωσης των ζητημάτων αυτών. 
  • Τακτοποιούνται τα οικονομικά δεδομένα με στόχο την σωστή λογιστική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας. 
  • Καταγράφονται οι εταιρικές διαδικασίες και πολιτικές.
  • Προετοιμάζεται ένα τριετές Business plan και μία παρουσίαση της εταιρίας προς ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Συμπερασματικά, η σωστή προετοιμασίας της επιχείρησης σας θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες πώλησης και το ζητούμενο τίμημα.

H ExpertFinance εξειδικεύεται στην προετοιμασία επιχειρήσεων προς πώληση. Χρόνια τώρα, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια σε όσες επιχειρήσεις την επιλέξουν και την εμπιστευθούν.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn