Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων (Startups)

Σε μια περίοδο που οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λόγω των οικονομικών συνθηκών έχουν περιορίσει την υποστήριξή τους στις νεοφυείς επιχειρήσεις, θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι χρηματοδότησης. Αυτή ακριβώς την ανάγκη έρχονται να καλύψουν οι Business angels.

Οι Business Angels (ΒΑ) συνήθως είναι ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι επενδύουν κεφάλαια και διαθέτουν χρόνο,  εμπειρία και τεχνογνωσία σε start-ups που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.

Τα κεφάλαια που επενδύουν συνήθως είναι στο εύρος από 20.000€ έως 100.000€, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, έρχονται δε στην πρώτη φάση ανάπτυξης της εταιρείας κι είναι «έξυπνα» κεφάλαια.

Πολύ συχνά οι business angels έχουν διττό ρόλο στην επιχείρηση  µε την οποία συνεργάζονται. Από τη µια είναι επενδυτές που επενδύουν τα κεφάλαιά τους αποσκοπώντας στην επίτευξη κεφαλαιακών αποδόσεων,  και από την άλλη έχουν ενεργό ρόλο στην επιχείρηση αυτή μετέχοντας ενεργά στην διοίκηση της.

Η διαφορά των Business Angels από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς έγκειται στο γεγονός ότι είναι διατεθειμένοι να πάρουν σαφώς μεγαλύτερο ρίσκο, για αυτό σπάνια ζητούν εγγυήσεις και συνήθως κινούνται πολύ πιο γρήγορα από τους θεσμικούς επενδυτές.

Αυτή όμως είναι η συμπεριφορά που μπορεί να βοηθήσει έντονα την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, μιας και πολλές φορές για την επιτυχία μιας ‘startup’ δεν χρειάζονται υψηλά κεφάλαια αλλά το πάθος της ιδέας και η συνολική προστιθέμενη αξία μιας ομάδας εργασίας.

Η ExpertFinance, μέσα σε αυτή την αναδυόμενη οικονομία του ρίσκου, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία επιχείρηση με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn